Mã sản phẩm: 115
Loại sản phẩm: Phụ kiện máy lọc nước công nghiệp
Giá: 0VNĐ
Số lượt xem: 16329
Mô tả:
Chi tiết sản phẩm:


Chuyên nhận rửa và phục hồi các loại màng RO đảm bảo đạt lưu lượng 80% ban đầu

Ứng dụng màng lọc ro Vontron

♦ Là thiết bị, vật liệu lọc nước hoạt động dưới áp suất thấp

 Màng lọc ro Vontron có khả năng khử muối nguồn nước mặt, nước ngầm, nước khai thác và nước thải đô thị, xử lý nước giếng khoan.

♦ Xử lý nước nhiễm mặn tập trung.

Thông số kỹ thuật màng lọc ro Vontron : 

 

Loại

Model

Tỷ lệ loại trừ

%

Lưu lượng sản xuất GPD (m3/d)

Áp suất làm việc và ứng dụng lĩnh vực

Điều kiện thử nghiệm

Áp suất

psi (MPa)

Nồng độ muối nước đầu vào

NaCl (ppm)

Tỷ lệ thu hồi

(%)

Màng lọc ro công nghiệp

LP21-8040

99.5

9600(36.3)

Làm việc
áp lực cao. Áp dụng đối với nước lợ cao.

225 (1.55)

2000

15

LP22-8040

99.5

10500(39.7)

LP21-4040

99.5

2400 (9.1)

XLP11-4040

98.0

2000 (7.6)

Làm việc
áp lực rất thấp.
Áp dụng đối với nước cấp
có độ mặn thấp.

100 (0.69)

500

15

ULP21-8040

99.0

11000 (41.6)

Làm việc theo
áp thấp.
Áp dụng đối với nước cấp
có độ mặn tương đối thấp.

150 (1.03)

1500

15

ULP12-8040

98.0

13200 (49.9)

ULP22-8040

99.0

12100 (45.7)

ULP32-8040

99.5

10500 (39.7)

ULP11-4040

98.0

2800(10.6)

ULP21-4040

99.0

2400 (9.1)

ULP31-4040

99.4

1900 (7.2)

ULP11-4021

98.0

1000 (3.78)

Làm việc theo
áp thấp.
Áp dụng đối với
nước máy thương phẩm
lọc, và nước
thiết bị làm sạch cho
bệnh viện và phòng thí nghiệm.

150 (1.05)

1500

15

ULP21-4021

99.0

950 (3.6)

ULP31-4021

99.4

850 (3.2)

                                    
«Quay lại

«Quay lại