Sản phẩm » Máy móc phụ trợ » Máy đóng chai tự động

Mã sản phẩm: 76
Loại sản phẩm: Máy móc phụ trợ
Giá: 0VNĐ
Số lượt xem: 9130
Mô tả:

Giới thiệu : Chai được đưa vào qua băng truyền đưa vào buồng máy được tiệt trùng. Đầu tiên chai đi qua hệ thống rửa bằng cách sục nước tinh khiết rồi tiếp đến phần triết rót. Sau khi tiết máy sẽ đưa chai đến hệ thống xiết nắp ( nắp được máy thổi nắp đưa lên ) và sẽ được đưa ra ngoài theo băng truyền sản xuất sản phẩm cuối.

Dây chuyền rửa chiết và đóng nắp chai nước: ký hiệu: 12 – 12 – 1

Giới thiệu : Chai được đưa vào qua băng truyền đưa vào buồng máy được tiệt trùng. Đầu tiên chai đi qua hệ thống rửa bằng cách sục nước tinh khiết rồi tiếp đến phần triết rót. Sau khi tiết máy sẽ đưa chai đến hệ thống xiết nắp ( nắp được máy thổi nắp đưa lên ) và sẽ được đưa ra ngoài theo băng truyền sản xuất sản phẩm cuối.

Chi tiết sản phẩm:

Dây chuyền rửa chiết và đóng nắp chai nước: ký hiệu: 12 – 12 – 1

1.      Máy ra chai
- Nhãn hi
u: CP 24
- Công su
t: 2000 chai/h
- Ngu
n đin: 0.75 Kw
- Kích th
ước chai: 1100 x 960 x 1800
- Đ
ường kính: 50 – 100 mm
- Chi
u cao: 150 – 350 mm
- S
n xut: Trung Quc
N
ếu chai không nm trong kích thước trên thì phi đt hàng
2. Máy chi
ết chai
- Nhãn hi
u: CG 12
- Công su
t; 2000 chai/h ( đi vi chai 500ml )
+ T
i thiu 1000 chai/h
+ T
i đa: 200 chai/h
- Đ
ường kính chai: 50 – 90 mm
- Chi
u cao ca chai: 150 – 300 mm
- Ngu
n đin: 0.75 Kw
- Tr
ng lượng; 800 Kg
- Kích th
ước máy: 1200 x 1000 x 2000 mm
- S
n xut ; Trung Quc
3. Máy đóng n
p chai
- Nhãn hi
u: FXZ 1
- Kh
năng sn xut: 2000 chai/h
- Chi
u cao ca chai: 160 mm
- Ngu
n đin: 0.73 Kw
- Kích th
ước máy: 900 x 700 x 1.850 mm
- Tr
ng lượng: 350 Kg
- S
n xut: Trung Quc
Ba lo
i máy trên đu mi 100% chưa qua s dng.

Bảo hành : 12 tháng

«Quay lại

«Quay lại