Sản phẩm » Máy móc phụ trợ » Máy Indate dạng dây văng

Mã sản phẩm: 80
Loại sản phẩm: Máy móc phụ trợ
Giá: 0VNĐ
Số lượt xem: 8421
Mô tả:
Máy indate dp tay s dng rng rãi trong vic in ngày sn xut , hn s dng, trng lượng, giá c. Trong các ngành thc phm, ăn ung, y dược… S dng khuôn ch bng hp kim đc bit, không khí b mòn, không b chy và cun in ch màu bng nhit chuyên dùng, có th in các loi ch trung, anh trên tt c các nguyên liu đóng gói như: nha, thiếc, da, giy,.. ch in rõ ràng, sch s, thay đi ch d dàng, s dng đơn gin, tin sa cha. Thao tác nh nhàng.

Máy indate dp tay s dng rng rãi trong vic in ngày sn xut , hn s dng, trng lượng, giá c. Trong các ngành thc phm, ăn ung, y dược… S dng khuôn ch bng hp kim đc bit, không khí b mòn, không b chy và cun in ch màu bng nhit chuyên dùng, có th in các loi ch trung, anh trên tt c các nguyên liu đóng gói như: nha, thiếc, da, giy,.. ch in rõ ràng, sch s, thay đi ch d dàng, s dng đơn gin, tin sa cha. Thao tác nh nhàng.
Thông s
k thut máy in date dp tay :
- Đi
n ngun: 220V 50 Hz
- T
ng công sut: 80W
- Nhi
t đ làm vic ln nht: 200oC
- Đ
rng cun in ch màu: 30 mm
- Kích th
ước: 5 x 5mm x 6 ch

«Quay lại

«Quay lại